Montana Jordan

Young Sheldon
7.7

Young Sheldon

Sep. 25, 2017

Young Sheldon

Hits: 93The early life of child genius Sheldon Cooper, later seen in The Big Bang Theory.